TORNAR

DIA DE LA MALEA 2009

Una trentena de vallibonencs  van participar el dissabte 17 de gener per tallar la malea de sabina per la barraca de Sant Antoni que es celebrarŕ el proper 24 de gener. La Comissió de Sant Antoni 2009 els va convidar al típic esmorzar del coc amb sardina i primentró, acompanyat de cannsalada, vi, aiguardent, calmant, etc.