TORNAR

PRESENTACIÓ DE L'ASSOCIACIÓ CULTURAL AVINSILONA

Significat d'Avinsilona

La primavera de l’any 2003 es va constituïr a Vallibona un grup anomenat Col·lectiu Avinsilona. Aquesta associació cultural, formada en principi per un reduit grup de veins, va néixer amb l’intenció de defensar el dret a un estil de vida rural digne i com a resposta a una sèrie de problemes que es plantejaven a la comarca dels Ports, i que per extensió també afectaven a la població de Vallibona, com  el conegut  “Pla d’argiles” de la Generalitat Valenciana.

  Des d’aquell moment es va col·laborar amb grups, associacions i plataformes veïnals, tant de la comarca dels Ports com de tot el País Valencià, amb la recollida de firmes i la presentació d’al·legacions contra el esmentat Pla d’argiles, tant a nivell de grup com particularment.

  Per un altra banda pel seu caràcter cultural, aquesta associació no ha parat d’organitzar, amb els seus pocs mitjans econòmics, una sèrie d’actes culturals i divulgatius a Vallibona, que han tingut resó en la premsa diaria castellonenca, i que mostrem en aquest panel informatiu per al vostre coneixement.

Col·lectiu Avinsilona,

Vallibona, abril de 2004

DOMINI.CAT AVINSILONA

Avinsilona disposa des de febrer de 2011 de  domini .cat que l’identifica a la xarxa com a web de la comunitat lingüística i cultural catalana, contribuint d’aquesta manera a augmentar la presència del català a la xarxa.

 

COL·LECTIU AVINSILONA

Carrer Capdevila, 13

12315 Vallibona (Castelló)

EL TERME AVINSILONA.

1. L'Institut d'Estudis Catalans ens aclareix el que vol dir "Avinsilona". Joan Anton Rabella de l'Oficina d'Onomàstica ens diu:

Tal com assenyala Joan Coromines a l'Onomasticon Cataloniae (vol. VII, p.
454), el topònim Avinsilona molt probablement ha de tenir el mateix origen lingüístic que d'altres topònims similars del domini català que també apareixen documentats cap a la mateixa època (final del segle XII i començament del segle XIII). Així, han tingut continuïtat fins avui els topònims Vensilló que es repeteixen com a nom de municipi a la Llitera i com a nom de nucli de població al municipi dels Alamús, al Segrià.

La documentació medieval de tots aquests topònims presenta formes semblants, amb l'única diferència que en el cas que esmenteu el nom és femení (1157: Avinsilona) i en els altres casos són masculins (a els Alamús, 1161: Avinselo, i a la Llitera, 1212: Avinsellonem).

D'acord amb les formes documentades, l'època i la distribució geogràfica,
es deu tractar d'un nom propi de lloc format a partir d'un nom propi de persona d'origen àrab, en què es pot reconèixer un primer element
Avin-, que correspon a l'àrab Ibn 'fill de', que es repeteix a molts dels nostres topònims, i d'un segon element que ha de ser un antropònim, segurament també aràbic (en aquest aspecte, però, a més de la
hipòtesi de Coromines, avui caldria consultar un especialista en llengua i
onomàstica àrab per saber la seva opinió sobre quin pot ser realment aquest nom que forma el segon element d'aquest topònim).

Rebeu una salutació ben cordial,


Joan Anton Rabella
Oficina d'Onomàstica

2. Santi Arbós en Onomàstica: toponímia i antroponímia, Lloc destinat a la discussió sobre temes de toponímia i antroponímia sobretot de l'àrea catalana i occitana, i també d'altres llocs de l'àmbit de les llengües romàniques (http://boards2.melodysoft.com/app?ID=Onomastica) ens diu:

Coromines (Onomasticon Cataloniae, VII, 454) relaciona el vostre topònim amb el Vensilló del Segrià, un altre 'Vensilló' que sembla de la Franja de Ponent, i el nom personal aràbic ribagorçà Uincilonis i similars d'altres procedències. Del vostre, suposo, diu "En la forma femenina prop de Morella: 'Avinsilona', 'Serralona', nom d'una altura, 5 k. a l'E. de la ciutat, d'on arrenca la Serra de Turmell (GGRV, p. 628; id. en la rev. 'Vallivana' gener 1904, p. 125). MENCIÓ ANT. 1157: "alberca Avinsilona" en l'enumeració dels termenals de la ciutat d'Alcanyís, citada aquesta llacuna o bassa, a la dita serra, deprés de 'Prunelles' i 'Muixacre' (dena de Morella), i seguit de 'Vallivana' i 'Bel' (Nic. Sancho, 'Descr. de la Ciu. de Alcañiz", 1860, p. 157".
Pel que fa a l'etimologia, Coromines es decanta per 'Iben' "fill", com molt bé dèieu, més 'Sällûm', de l'arrel aràbiga 'slm' "salvar, perservar". No sé si hi ha més estudis sobre el tema, però, personalment i no sóc en absolut un entès, les etimologies de Coromines amb la llengua àrab a vegades em provoquen una certa malfiança.

Santi Arbós

3. Ferran Arasa de la Universitat de València, ens aporta la següent explicació:

En la "Miscel·lània dedicada a la memòria de Mossén Manuel Milián Boix"
(Castelló, 1991, pp. 83-102) vaig publicar un treball titolat "El poblament
medieval pre-cristià en la comarca dels Ports segons la documentació". Allí
(p. 91) vaig incloure Avinsilona com a topònim personal. Apareix almenys en
dos documents: "albercan Avinsilona" a la carta pobla d'Alcanyís de 1157
(Carruana, 1960), i "alberc de Ben Sitona" al segle XIV, segons referència de
Segura y Barreda (1868, pp. 38-39), qui la identifica amb l'actual serra de
Santa Àgueda, entre Morella i Vallibona. He fet una consulta no exhaustiva a
treballs sobre toponímia aràbiga i no l'he vist esmentat. Sobre el nom
personal de què es tracte no et puc dir res. Espere que aquesta escassa
infgormació et puga resultar profitosa. De tota manera seguiré consultant, i
si trobe alguna cosa ja t'ho diré.
Ferran Arasa

La Carta Pobla d'Alcanyis, on apareix "Avinsilona":

"Alloza usque ad Esterquel, et de Esterquel ad Collado de los Turbanos, et de los
turbanos usque in serram de Pitarch, et de Pitarch quomodo vadit illa serra
in cap de rivo de les truitas et exit ad serram de Alcorba et quomodo vadit
ad Molam d'Aras. Et sicut vadit ad illum Portam de Prunelles et vadit ad
senom de Moxaca et vadit ad albercam Avinsilona et sicut vadit ad
Vallibonam, et sicut vadit ad Bel. et de Bel usque ad Beniazan et sicut
vadit illa serra usque ad traseras et quomodo nascit rivum de Algars et
discurrit usque in Iberum et usque ad terminum de Escatron"

Ramon Berenguer IV, 1157