TORNAR

MANIFEST

Reunits tots el membres que formen el col·lectiu AVINSILONA, acordem,  per unanimitat, manifestar-nos en contra del "Pla d'argiles ceràmiques de la Comunitat Valenciana", i ens adherim a les al·legacions presentades pels diversos col·lectius de la comarca dels Ports, al Pla d'ordenació dels recursos naturals minerals de la Comunitat Valenciana, subsector argiles ceràmiques, pel que fa a l' impacte medioambiental, paisatgístic, així com al deteriorament del potencial turístic rural de la comarca.

Vallibona, maig de 2003

AL·LEGACIONS PRESENTADES PEL COL·LECTIU AVINSILONA CONTRA EL "PLAN DE ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES MINERALES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. SUBSECTOR ARCILLAS CERÁMICAS" 

COM AFECTARIA EL PLA D'ARGILES AL TERME  MUNICIPAL DE VALLIBONA?

RECOLLIDA DE FIRMES DE SUPORT CONTRA EL PLA D'ARGILES

WEBS CONTRA EL PLA D'ARGILES.

IMATGES DE LA CANTERA DE LA PARRETA

1000 FIRMES CONTRA EL PLA D'ARGILES