TORNAR

HISTÒRIA ORAL-VIDEO DE L'ENTREVISTA A JAUME

Un Vallibonenc al Museu de la paraula, per Susana.

Fa deu anys, el Museu Valencià d’Etnologia de la Diputació de Valencia, va començar la recollida de testimonis orals –a través d’entrevistes- de valencians i valencianes nascuts abans de la guerra civil espanyola. Fruit d’este treball i gràcies a la col•laboració de diferents persones, entre les que trobem a gent de la nostra comarca, podem visitar el Museu de la Paraula, un arxiu de la memòria oral valenciana que ens permetrà gaudir dels testimonis d’estos valencians i conèixer les seues formes de vida. Aquesta nova ferramenta de gestió i divulgació del patrimoni etnològic es podrá consultar en internet.

L’espai web www.museudelaparaula.es permet usos científics, usos socials i ciutadans. L’accés lliure facilita navegar escoltant entrevistes, llegint-les i visionant-les; fer cerques lliures, temàtiques, geogràfiques, cronològiques… La pàgina permet recuperar entrevistes senceres o només els fragments seleccionats; accedir als resums de contingut de les mateixes o als descriptors que les defineixen.

 

JAUME

Resum: Els seus pares tingueren quatre fills, ell és el major. Els seus pares tenien terres i eren llauradors, però son pare també es dedicava a fer carbó. Ell, de jove, treballà de jornaler a un mas. Quan tornà de la mili comprà un molí d’oli. Es casà amb una masovera, tenien terres que llauraven. Però ell dedicà més al carbó; comprà un camió i el portava a València i Barcelona. Tingueren un fill. Parla de l’agricultura de la zona, del diferent paper de dones i homes als masos, de les herències, de l’escola, del ball, de les relacions entre masovers i gent del poble. També explica vivències de gent del poble durant la guerra i la postguerra. Compara la vida d’abans i la d’ara