TORNAR

 

rECUPERACIÓ DEL TOPONIM "FONT VELLA"

A finals del mes d’abril el Col·lectiu Avinsilona va retolar correctament l'indret de la Font Vella, que els darrers era coneguda per la "Font Fresca".

Una de les tasques que porta a terme el Col·lectiu Avinsilona és la recuperació de topònims del nostre terme municipal que formen part del patrimoni cultural intangible, fonamentat principalment en la transmissió oral, i que es d’una fragilitat extrema, i està sotmès a un clar perill de desaparició.

Els topònims s’estan perdent, lligats com estan a una forma de transmissió oral en desús, cada vegada queden menys persones depositaries del noms: pastors, masovers, carboners, etc. que amb la seua progressiva desaparició s’enduen aquesta riquesa. I també altres circumstàncies com la moda ridícula de "rebatejar" amb noms inventats indrets que tota la vida havien tingut la pròpia denominació, com es el cas de la Font Vella, font que els darrers anys algú va rebatejar basant-se en la fredor de la seua aigua amb el topònim castellanitzat de la "Font Fresca", i que ara amb la seua retolació correcta el Col·lectiu Avinsilona de Vallibona vol tractar de recuperar.