TORNAR

ADHESIÓ MANIFEST COMPROMÍS PEL TERRITORI

Adhesió Manifest             Comunicat Compromís Pel Territori

 

COORDINADORA PER LA TERRA
 
COMPROMÍS PEL TERRITORI
 
convoquen la
 
 
Iª TROBADA DE PLATAFORMES, ASSOCIACIONS I COL·LECTIUS EN DEFENSA DEL TERRITORI
 
el proper dissabte 24 de febrer
a
CASTELLÓ DE LA PLANA
de 10 a 14 hores
Plaça de les Aules
 
 
PER A TOTES LES ASSOCIACIONS, COL·LECTIUS, ENTITATS...PREOCUPADES PEL TERRITORI

El Col·lectiu Avinsilona de Vallibona amb correu electrònic avinsilona@iespana.es

s’adhereix al següent manifest:

 

COMPROMÍS PEL TERRITORI

 

NOSALTRES, CIUTADANS I CIUTADANES, en el nostre propi nom, així com els col·lectius, organitzacions i entitats cíviques que s’adhereixen,

 CONSCIENTS DE LA GREU SITUACIÓ DEL TERRITORI VALENCIÀ: constants agressions al medi ambient, especulació de la terra i de l’aigua, destrucció del paisatge, de la natura i del patrimoni cultural. Això com a conseqüència d’una economia basada en la construcció i en la producció de l’oci, en detriment de sectors com ara la indústria i l’agricultura, i tot amb l’exclusiva finalitat del benefici particular immediat, sense cap benefici social, i en manifesta hostilitat cap a l’opinió ciutadana.

 ENS COMPROMETEM, DE FORMA CORRESPONSABLE, a la defensa del territori i dels seus recursos contra aquestes agressions, en demanda de mesures que, en un marc de polítiques socials avançades, subordinen l’economia a les necessitats reals de la població, deixant de potenciar turisme i construcció com activitats primordials, racionalitzant la indústria i endreçant el treball del camp. El nostre compromís s’estén a la demanda de vies efectives de participació ciutadana en tots els àmbits de l’Administració, i més concretament en els processos que afecten projectes urbanístics, infrastructures, actuacions sobre el medi i ordenació del territori.

 CONSEQÜENTMENT, EXIGIM a les Administracions locals, autonòmiques, estatals i europees, en els àmbits que els corresponga:

 La no aprovació, la suspensió o la paralització de projectes, urbanístics o no, que no acrediten o no hagen acreditat la suficient transparència informativa, així com els requisits d’acord previ amb els ciutadans afectats i d’àmplia acceptació social, tant en  els objectius concrets del projecte com en el seu impacte ambiental i cultural.

 Una nova normativa legal, elaborada amb la participació ciutadana, que tinga com a objectius clars frenar l’especulació i primar la protecció del medi, del paisatge i del patrimoni cultural sobre els objectius concrets dels projectes, i que, a més,  procure vies efectives de participació ciutadana. Fins l’aprovació d’eixa normativa ha de quedar en suspens la tramitació o l’execució de qualsevol projecte que afecte de forma important el territori.

 L’obertura d’un ampli debat social amb l’objectiu de delimitar les línies mestres d’un model territorial, social, econòmic i energètic que responga a les necessitats reals de la població, racionalitze els sectors productius, limite l’activitat urbanística, impedesca l’especulació, protegesca i respecte de forma efectiva el medi natural i el patrimoni cultural, i fomente l’ús racional dels recursos naturals i energètics.

 PER UNA NOVA CULTURA DEL TERRITORI

 

ATUREM LA DESTRUCCIÓ PER A PENSAR EL PAÍS QUE VOLEM

 

PEL NOSTRE FUTUR, DEFENSEM EL TERRITORI

 VALLIBONA, FEBRER DE 2006

COMUNICAT COMPROMÍS PEL TERRITORI

Amics i amigues de col·lectius, plataformes i entitats en defensa del territori del País Valencià: aquest és el comunicat/crida que "Compromís pel Territori", en línia amb els acords assemblearis al llarg dels darrers mesos, fa públic, instant als partits polítics a arribar a acords coherents amb el que exigeix la ciutadania.

 
 
 

“COMPROMÍS PEL TERRITORI” ALS PARTITS POLÍTICS I A LA CIUTADANIA

 
1-“Compromís pel Territori” a nivell de País, i moltes plataformes i col·lectius a nivell comarcal i local, estan exigint un canvi radical en l’actual política urbanística i d’infrastructures, que ature la destrucció del territori i l’erosió democràtica que estem patint. Punt d’aturada que servesca com a temps per a pensar el País que volem. Temps per a elaborar, prèvia declaració d’una MORATÒRIA URBANÍSTICA, una nova legislació i un nou model territorial i econòmic, així com per a garantir la participació ciutadana en aquest i en futurs processos.
 
2-Diversos partits polítics valencians s’han declarat formalment contraris a la política territorial i urbanística de l’actual Govern de la Generalitat, i és per això que aquestos partits (PSPV, EUPV, Bloc, ERPV, Els Verds, Els Verds-Esquerra Ecologista) es comprometeren amb el Manifest de “Compromís pel Territori” en reunió celebrada amb ells el 5 d’abril passat per acord assembleari, i recolzaren amb la seua presència la massiva manifestació que, organitzada per “Compromís pel Territori”, i convocada per més de cent plataformes i entitats de tot el País Valencià, aplegà desenes de milers de ciutadans el passat 3 de juny, en protesta d’eixa política del Govern valencià.
 
 
3-Els partits polítics tenen les seues pròpies dinàmiques, en les quals entren acords, processos electorals, mocions de censura...és a dir, qüestions totes elles que darrerament estan eixint als mitjans de comunicació, protagonitzades pels partits que precisament han recolzat les propostes de “Compromís pel Territori”, i de plataformes, col·lectius i entitats ciutadanes de municipis i comarques de tot el País Valencià, adreçades a aturar la dinàmica actual especulativo-urbanística.
 
4-En conseqüència:
 
                        a) cal que els partits polítics assumesquen aquesta exigència de la ciutadania com a guia fonamental en totes eixes dinàmiques pròpies, més encara quan l’urbanisme ha esdevingut el punt clau de la política al País Valencià, amb la MORATÒRIA URBANÍSTICA com a una expressió bàsica del necessari canvi polític.
 
                         b) cal que eixes dinàmiques dels partits confluesquen en el compromís d’assumir la MORATÒRIA (i les altres condicions a ella adherides : nova legislació, nou model territorial i econòmic, participació ciudadana) d’una manera consensuada entre ells i amb la ciutadania que la reclama, i que eixa assumpció es faça de tal manera que garantesca la presència d’aquestes exigències ciutadanes en els òrgans de poder decisoris. És a dir, a nivell municipal en primer lloc (no aprovant projectes que no compten amb acord social o que tinguen un negatiu impacte ambiental i cultural). Però especialment a la Generalitat Valenciana, avui en dia lliurada a la dinàmica especulativa sobre el territori. Entenem, per les informacions aparegudes als mitjans de comunicació, que no hauria de ser impossible una unificació de criteris sobre els continguts de la MORATÒRIA entre els partits que s’han declarat oposats a l’actual política territorial i que han recolzat formalment les propostes de “Compromís pel Territori”.
 
                          c) en aquestos moments, els esmentats partits haurien d’encaminar els seus esforços a reforçar l’enteniment i concretar-lo en acords que porten aquestes exigències ciutadanes als òrgans de poder, i més concretament a la Generalitat Valenciana. En aquest sentit, els partits, en tant que estan formats per ciutadans, han d’estar en disposició d’assumir l’exigència ciutadana i avantposar-la al legítim desig de garantir la seua presència en els òrgans decisoris. Volem recordar als partits polítics que els moviments ciutadans ja fa temps que, deixant de banda disputes internes improductives, s’esforcen en portar dinàmiques de confluència en molt diversos camps (no sols en el territorial, sinò també en altres, com ara cultural, lingüístic, igualdat de drets, etc). En els moments actuals, és per tant vital un esforç real, il·lusionant i encoratjador per als ciutadans, per part dels partits, encaminat a treballar per salvar unes distàncies que, si continuen, inevitablement afavoriran la continuïtat dels actuals detentadors del poder a la Generalitat. Una continuïtat a la qual no ens podem resignar, ja que seria destructiva, potser definitivament, per al nostre País, el territori i la democràcia.
 
5-“Compromís pel Territori”, seguint els acords assemblearis, continuarà treballant per aconseguir que els partits polítics assumesquen les propostes ciutadanes, al temps que continua convocant a la mobilització ciutadana en defensa del territori i dels seus recursos, com a garantia dels necessaris canvis socials i polítics per la racionalitat i contra l’especulació.                 
                                              
                                                           València, 22 setembre 2006