TORNAR

NETEJA DEL CAMÍ DE VALLIBONA AL TURMELL

 

22 d'abril i 1 de maig de 2006

El Col·lectiu Avinsilona, dintre de les activitats de l'any 2006, va organitzar el darrer dissabte 22 d'abril i dilluns 1 de maig, la neteja del camí de Vallibona al Turmell.

La recuperació i conservació d'antics camins rurals, ara en perill de desaparició, és un dels objectius del Col·lectiu Avinsilona. Un grup de components del Col·lectiu Avinsiona, amb tisores de podar, i  també amb que  petit serrutxos van netejar la vegetació que dificultava el lliure pas dels senderistes camí del Turmell o de la Vallivana. Alguns vegetals de creixement ràpit com les ginestes, les romigueres, les argelagues, etc. poden aplegar a dificultar la visió del camí, que antigament per l'ús de animals als camps no calia netejar.

Degut a la pluja matinal, tant la neteja del camí, com la tasca de remarcar amb pintura blanca i groga senyals d'aquest PR (Petit Recorregut) No Oficial, que forma part de l'antic camí que des de Vallibona comunicava amb l'Ermita de la Vallivana, es va tindre que suspendre al punt del Barranc del Codinà, doncs l'aigüat no afovoria l'adhesió de la pintura a les roques. Per tant un altra dia, amb millor oratge continuarem l'activitat.

Finalment es va continuar el dilluns 1 de maig amb exit.