TORNAR

VALLIBONA TINDRÀ UN ALTRA VEGADA BIBLIOBÚS

Informació actualitzada sobre servei del bibliobús a març de 2011: http://publicaciones.dipcas.es/bibliobus/bibliobus.asp?rp=1280 i

 http://www.bibliobuses.com/mes2006abril.htm

 

Gràcies a l'escrit promogut per Avinsilona es restableix el servei de Bibliobús de la Diputació de Castelló, en la ruta de la Comarca dels Ports, al municipi de Vallibona

El darrer dimarts 28 de setembre va arribar el bibliobús amb el seu personal per tal de comprobar l'accés a la plaça de Sant Antoni i fer les presentacions a les autoritats locals i veinat.

Vallibona ha estat inclosa a la Ruta F del bibliobús, una de les tres rutes dels Ports, que a més dóna servei als pobles d'Olocau, La Mata i Portell.

L'arribada del Bibliobús està prevista per a les 16.00 hores de la vesprada de cada quinzenai d'acord amb un calendari penjat als principals llocs de reunió, com l'Hostal La Carbonera, Bar de Ramoncita, etc.

Us podem adelantar les següents dades, segons el calendari aportat.

14 i 26 d'octubre de 2004; 9 i 23 de novembre de 2004; 14 de desembre de 2004; 18 de gener de 2005; 1 i 15 de febrer de 2005.

Per més informació visiteu http://www.dipcas.es/dip_publicaciones/ o truqueu al telèfon del Bibliobús 606 39 99 01

Les Condicions d'ús dels Serveis del Bibliobús són:
------------------------------------------------------------------------------

- L'ús dels fons del la biblioteca, la videoteca, la fonoteca i el servei de accés a internet són gratuits.

- A aquestos serveis pot accedir qualsevol persona resident en alguna de les localitats incloses en les rutes.

- Requisits per poder ser usuari:

Presentar una fotografia tamany carnet.

Aportar les dades personals per tal de complimentar la corresponent fitxa en el mateix bibliobús.

Amb tot això es confecciona un "Carnet de lector" en el que apareixent les dades aportades, la fotografia i el número de lector que se l'asigna, aquest carnet es presentarà quant es retire algún material i quant es torne. L'obtenció d'aquest carnet es també gratuita, pero en cas de pèrdua o deteriorament, para la confecció d'un de nou, caldrà aportar-ne un altra foto i pagar la quantitant d' 1 Euro.


- Es podrà retirar, en cada visita, 2 llibres, 1 revista i 1 CD. Els vídeos, al ser básicament de carácter educatiu, sols podràn ser retirats per profesors del col·legi de la localidat o per responsables d'alguna associació, també de la localitat, no podràn ser prestats als usuaris en general.

- Per un correcte funcionament del servei, el temps màxim que ès podrà tindre en préstec d'una obra serà de 15 dies o el corresponent a l'espai de temps que transcurrisca entre la data de la retirada i la següient visita del bibliobús. En cas de tindre interés en prorrogar el préstec d' alguna obra es deurà notificar convenientement per procedir a la seua renovació.

- No es podr obtindre nous préstecs si no es tornen els anteriors.

- L' usuari té l'obligació de conservar el material que retira en bon estat, en cas de deteriorament o pèrdua es responsabilitzarà dels danys, debent aportar, en el seu cas, el cost que tinga al mercat l'esmentat material en aquell moment.

- Es podrà realitzar reserves de material a través d' Internet.

-Tanmateix es pot consultar per Internet els títols dels Llibres per temes (Novel·les, Teatre, Biografies, Obres Generals, Infantil i Obres de Consulta), de les cintes de Video, dels Discos Compactes (CD) i de les Revistes diponobles. O també fer una busqueda al catàleg.