TORNAR

COM AFECTARIA EL "PLA D'ARGILES" AL TERME MUNICIPAL DE VALLIBONA?

            La major part del terme municipal de Vallibona s'inclou en el Pla d'argiles com a zona minera susceptible de ser explotada per extraure argila.

               L' explotació de mines d'argila dins el terme de Vallibona provocaria una enorme transformació del paisatge, a més d'altres agressions irreversibles com són la pèrdua de sòl fèrtil, que impediria el desenvolupament en la zona afectada tant de l'agricultura com de la ramaderia; alteracions en el cicle de les aigües subterrànies amb la pèrdua i contaminacions de les fonts i manantials, contaminació atmosfèrica, etc.

                El terme municipal de Vallibona presenta una impressionant riquesa patrimonial tant medioambiental com cultural: boscos mediterranis ben conservats que alberguen nombroses espècies protegides, tant d'animals com de vegetals; espècies en perill d'extinció, rares o endèmiques; nombroses edificacions diseminades, masos, molins, casetes, cocons, corrals, etc. i kilòmetres de parets de pedra en sec que constitueixen un patrimoni etnològic de gran importància.

                   Tots aquestos valors han estat reconeguts per la Unió Europea que ha inclòs la totalitat del terme de Vallibona dins de la zona ZEPA (Zona d'Especial Protecció per a les Aus), Tinença de Benifassà, Turmell i Monts de Vallivana i dins de la LIC (Lloc d'Interés Comunitari) Tinença de Benifassà-Turmell; passant a formar part de la "Red Natura 2000". L'explotació minera es incompatible clarament amb la preservació d'aquestos valors i incompliria la Directiva europea al voltant de la "Red Natura 2000".

                    La Generalitat Valenciana en lloc de potenciar i donar suport a totes aquelles iniciatives de desenvolupament que puguen crear llocs de treball, compatibles amb la preservació del nostre ric patrimoni, vol destruir la nostra major riquesa: un entorn únic.